Avís Legal

Les dades personals recollides dels participants s’incorporen en el fitxer Elementor BD i a les llistes de correu de MailChimp, ubicats en el servidor amb IP 134.0.14.158 del qual és responsable la Biblioteca de Caldes de Montbui: b.caldesm@diba.cat

La finalitat de l’ús de les dades dels participants s’utilitzaran exclusivaments per a la gestió del concurs Afalaga 2018 així com el contacte amb els guanyadors. Les dades de caràcter personal tindran exclusivament la finalitat de poder contactar amb els guanyadors dels premis. En cap cas seran objecte d’emmagatzematge en fitxers, cessió a tercers, ni per a ús propi de les biblioteques.

Al marcar la casella d’acceptació, el participant dóna el consentiment perquè les seves dades siguin tractades amb la finalitat d’aquest formulari descrit a la política de privacitat.

Segons el Reglament europeu de protecció de dades (Reglament UE 2016/679), el participant té els següents drets: d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de les dades personals, així com el dret a la transparència de la informació.

Per a consultar la informació detallada del Reglament europeu de protecció de dades podeu consultar el Reglament UE 2016/679